Chính sách bảo mật

Loại thông tin

Google thu thập dữ liệu người dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng trên các dịch vụ của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ xác định được bạn đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ nào, mà còn giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, ví dụ như chúng tôi tự động chọn các quảng cáo hữu ích hoặc video thú vị trên YouTube, đồng thời chúng tôi cũng giúp tìm kiếm liên hệ của bạn bè và người quen trên Internet. Loại dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi và những cài đặt bảo mật nào được đặt trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các mã nhận dạng độc nhất được liên kết với các trình duyệt, ứng dụng và thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi ghi nhớ cài đặt của bạn và các dữ liệu khác để bạn không phải nhập lại chúng trong mỗi phiên mới.

Nếu bạn đã đăng nhập, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin trong Tài khoản Google của bạn, chúng tôi xử lý thông tin này dưới dạng dữ liệu cá nhân.